0123

Zváranie laserom

Spoločnosť disponujeme technológiou laserového zvárania. Toto technologické zariadenie bolo realizované renomovanými firmami TRUMPF (pevnokryštalický YAG laser s výkonom 1kW) a KUKA

Read more: Zváranie laserom

Povrchové úpravy

Spoločnosť uviedla do prevádzky modernú striekaciu linku IdealLine, vybavenú najmodernejšou technológiou, ktorá je schopná vykonávať povrchovú úpravu všetkých kovových (Fe, Al, Zn) častí svietidla, a to vo veľkých objemoch a s vynikajúcou kvalitou.

Read more: Povrchové úpravy

Wiringrobots

Znižovanie prevádzkových nákladov vo veľkosériovej produkcii je dosahované procesom automatizácie, ktorý zaručuje zníženie času potrebného na výrobu svietidla, pružnosťou výroby, schopnosťou využitia štandardných komponentov a dosahovaním kvalitatívnych výsledkov.

Read more: Wiringrobots

Fotometria

Spoločnosť disponuje moderným laboratóriom na meranie svetelno-technických vlastností svietidiel, ktoré spĺňa všetky posledné normy a požiadavky na meranie svietidiel a svetelných zdrojov.

Read more: Fotometria

Výroba plastových častí

strekovacie lisy KraussMaffei sa používajú na výrobu plastových častí. Inštalované lisy KraussMaffei dosahujú prítlačnú silu 2300 t a 2700 t. Výlisky odoberá automatizovaný šesťosý robot

Read more: Výroba plastových častí

Automatizované spracovanie korpusov

V spoločnosti využívajú výrobné linky od firmy Salvagnini, ktoré sa používajú ako automatizované centrum na spracovanie plechových korpusov. Výrobná linka pozostáva z dvoch samostatných častí, ktoré sú spolu previazané dopravníkmi dielov a oba stroje medzi sebou komunikujú prepojením po sieti.

Read more: Automatizované spracovanie korpusov

U/I - bunky

V spoločnosti OMS  sa aplikuje princíp štíhlej výroby. Táto koncepcia, zahŕňa aj efektívne usporiadanie výrobných pracovísk. Pri montáži svietidiel preto využívame pracoviská usporiadané do tvaru U a do tvaru I.

Read more: U/I - bunky