0123

Automatizované spracovanie korpusov

V spoločnosti využívajú výrobné linky od firmy Salvagnini, ktoré sa používajú ako automatizované centrum na spracovanie plechových korpusov. Výrobná linka pozostáva z dvoch samostatných častí, ktoré sú spolu previazané dopravníkmi dielov a oba stroje medzi sebou komunikujú prepojením po sieti.

V spoločnosti využívajú výrobné linky od firmy Salvagnini, ktoré sa používajú ako automatizované centrum na spracovanie plechových korpusov. Výrobná linka pozostáva z dvoch samostatných častí, ktoré sú spolu previazané dopravníkmi dielov a oba stroje medzi sebou komunikujú prepojením po sieti.

Prvá časť pozostáva z vysekávacieho centra, ktoré dieruje plechy rôznych prístrihov do požadovaného tvaru. Na toto je možné využiť cca 60 rôznych vysekávacích nástrojov, ktoré sú okamžite k dispozícii vo vysekávacej hlave. Takto spracovaný polotovar automaticky prechádza do druhej časti linky – ohýbacieho centra. Tam na základe pripraveného programu stroj diel zapolohuje a ohýba. Na konci procesu dostávame teleso svietidla ohnuté do požadovaného tvaru. Jedinou dodatočnou operáciou je bodové alebo laserové zváranie.

Celú výrobnú linku obsluhuje vždy len jeden operátor. Ako vstup pre výrobu slúžia CAD dáta z vývojového strediska, ktoré technológovia a programátori spracovávajú do programu, ktorému tieto stroje rozumejú. Rýchle preprogramovanie strojov umožňuje byť vo vzťahu k zákazníkovi veľmi flexibilní a produktívni.