0123

Fotometria

Spoločnosť disponuje moderným laboratóriom na meranie svetelno-technických vlastností svietidiel, ktoré spĺňa všetky posledné normy a požiadavky na meranie svietidiel a svetelných zdrojov.

Spoločnosť disponuje moderným laboratóriom na meranie svetelno-technických vlastností svietidiel, ktoré spĺňa všetky posledné normy a požiadavky na meranie svietidiel a svetelných zdrojov.

Spoločnosť disponuje moderným laboratóriom na meranie svetelno-technických vlastností svietidiel, ktoré spĺňa všetky posledné normy a požiadavky na meranie svietidiel a svetelných zdrojov. Vďaka nemu sú schopní získavať všetky potrebné fotometrické údaje produktov, ako sú:

  • vyžarovacie charakteristiky svetelných zdrojov (krivky svietivosti)
  • opis svietiacich plôch svetelných zdrojov (jasové pomery)
  • priestorové charakteristiky svetelných zdrojov (4-rozmerné jasové pole, chod lúčov v rôznych materiáloch)
  • energetické pomery a bilancia svetelných zdrojov (účinnosť svietidla, celkový príkon, teplotné závislosti svetelných parametrov)

V prípade goniofotometra blízkeho poľa inštalovaného v laboratóriu OMS sa snímač v podobe kamery pohybuje pomocou presných krokových motorov po guľovej ploche okolo meraného objektu. Všetky potrebné údaje zaznamenáva kamera v jemných, presne definovaných krokoch. Získané dáta a tvary kriviek svietivosti môžu byť uložené vo všetkých známych formátoch (EULUMDAT, TM14, IES, Calculux).