0123

Wiringrobots

Znižovanie prevádzkových nákladov vo veľkosériovej produkcii je dosahované procesom automatizácie, ktorý zaručuje zníženie času potrebného na výrobu svietidla, pružnosťou výroby, schopnosťou využitia štandardných komponentov a dosahovaním kvalitatívnych výsledkov.

Znižovanie prevádzkových nákladov vo veľkosériovej produkcii je dosahované procesom automatizácie, ktorý zaručuje zníženie času potrebného na výrobu svietidla, pružnosťou výroby, schopnosťou využitia štandardných komponentov a dosahovaním kvalitatívnych výsledkov.

Všetky tieto výhody sú využité na novom robotizovanom pracovisku pre zapájanie svietidiel. Unikátna konštrukcia zapájacej hlavy jej umožňuje vykonávať všetky operácie potrebné pre zapojenie jednotlivých komponentov svietidla, od nastrihania presnej dĺžky a odizolovania vodičov na ich koncoch, cez presné uloženie vodičov vo svietidle až po samotné zapojenie. Jednoduché programovanie robotov Kawasaki dovoľuje ľahko a rýchlo zmeniť schému zapojenia svietidla.