0123

Zváranie laserom

Spoločnosť disponujeme technológiou laserového zvárania. Toto technologické zariadenie bolo realizované renomovanými firmami TRUMPF (pevnokryštalický YAG laser s výkonom 1kW) a KUKA

 

Spoločnosť disponujeme technológiou laserového zvárania. Toto technologické zariadenie bolo realizované renomovanými firmami TRUMPF (pevnokryštalický YAG laser s výkonom 1kW) a KUKA, ktoré inštalovali šesťosý zvárací robot HRC a polohovací stôl s dvoma pracovnými stanicami a pneumatickým upínaním dielu. Takáto zostava umožňuje zvárať v nepretržitom cykle – na jednom pracovnom mieste robot zvára, zatiaľ čo na druhom operátor polohuje nový diel.

Oproti konvenčnému MIG/TIG zváraniu toto laserové zariadenie umožňuje dosiahnuť neporovnateľnú kvalitu zvaru a povrchu dielu.