0123

U/I - bunky

V spoločnosti OMS  sa aplikuje princíp štíhlej výroby. Táto koncepcia, zahŕňa aj efektívne usporiadanie výrobných pracovísk. Pri montáži svietidiel preto využívame pracoviská usporiadané do tvaru U a do tvaru I.

V spoločnosti OMS  sa aplikuje princíp štíhlej výroby. Táto koncepcia, zahŕňa aj efektívne usporiadanie výrobných pracovísk. Pri montáži svietidiel preto využívame pracoviská usporiadané do tvaru U a do tvaru I.

Práca v takýchto pracoviskách prináša veľa výhod medzi ktoré patri:

  • vyššia produktivita práce
  • menej zásob vstupného materiálu a rozpracovaných výrobkov
  • menej manipulačných činností
  • ergonomicky prívetivé pracovné prostredie pre pracovníkov
  • zlepšenie kvality
  • efektívnejšie plánovanie a riadenie výroby
  • lepšie využitie strojov a výrobných priestorov

Prácou v U / I -bunke sa snažia o dosiahnutie  toku jedného kusu, ktorý prispieva k eliminácii plytvania  v každom procese, redukcii času čakania na materiál  z predchádzajúcej operácie, minimalizácii rozpracovaných kusov v rámci bunky.
Bunkové usporiadanie pracovísk  umožňuje regulovať výkon jednotlivých výrobných pracovísk a tým flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky našich zákazníkov.