0123

Fotometria

Spoločnosť disponuje moderným laboratóriom na meranie svetelno-technických vlastností svietidiel, ktoré spĺňa všetky posledné normy a požiadavky na meranie svietidiel a svetelných zdrojov.

Výroba plastových častí

Vstrekovacie lisy KraussMaffei sa používajú na výrobu plastových častí. Inštalované lisy KraussMaffei dosahujú prítlačnú silu 2300 t a 2700 t. Výlisky odoberá automatizovaný šesťosý robot

U/I - bunky

V spoločnosti OMS  sa aplikuje princíp štíhlej výroby. Táto koncepcia, zahŕňa aj efektívne usporiadanie výrobných pracovísk. Pri montáži svietidiel preto využívame pracoviská usporiadané do tvaru U a do tvaru I.

Automatizované spracovanie korpusov

V spoločnosti využívajú výrobné linky od firmy Salvagnini, ktoré sa používajú ako automatizované centrum na spracovanie plechových korpusov. Výrobná linka pozostáva z dvoch samostatných častí, ktoré sú spolu previazané dopravníkmi dielov a oba stroje medzi sebou komunikujú prepojením po sieti.

Wiringrobots

Znižovanie prevádzkových nákladov vo veľkosériovej produkcii je dosahované procesom automatizácie, ktorý zaručuje zníženie času potrebného na výrobu svietidla, pružnosťou výroby, schopnosťou využitia štandardných komponentov a dosahovaním kvalitatívnych výsledkov.

Zváranie laserom

Spoločnosť disponujeme technológiou laserového zvárania. Toto technologické zariadenie bolo realizované renomovanými firmami TRUMPF (pevnokryštalický YAG laser s výkonom 1kW) a KUKA

Povrchové úpravy

Spoločnosť uviedla do prevádzky modernú striekaciu linku IdealLine, vybavenú najmodernejšou technológiou, ktorá je schopná vykonávať povrchovú úpravu všetkých kovových (Fe, Al, Zn) častí svietidla, a to vo veľkých objemoch a s vynikajúcou kvalitou.