0123

Venimex slovakia s.r.o. a OMS s.r.o.

Po dôkladnom prieskume trhu dodávateľov priemyselného osvetlenia sa naša spoločnosť
rozhodla pokračovať v budúcej spolupráci s domácim výrobcom svietidiel, firmou OMS s.
r. o. Hlavné kritéria, ktoré pri výbere zavážili najviac, je okrem širokého portfólia svietidiel
a riešení, hlavne pripravenosť spoločnosti OMS v napĺnaní budúcich trendov vo všetkých
segmentoch priemyselného osvetlenia. Takisto vysoko profesionálny tým vývojárov,
ktorí už dnes zo Slovenska dokážu určovať a diktovať svetlárenské trendy celému svetu.
V neposlednom rade rozhodol aj výhodný pomer medzi ponúkanou kvalitou a cenou
výrobkov. Takisto riešenie popredajného servisu a podpory vo svetlárenských výpočtoch je na
profesionálnej úrovni a vo vyhovujúcom čase.
Veríme, že aj Vy sa budete môct o kvalite a vysokej úrovni svietidiel a riešení presvedčiť
osobne.

Financovanie verejného osvetlenia miest a obcí

Naša spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou OMS s. r. o. pripravila pre starostov
a primátorov miest a obcí nový model financovania výmeny verejného osvetlenia.
V spolupráci s Tatra bankou a. s. ponúkame individuálny prístup a podmienky
samofinancovania obmeny verejného osvetlenia. Systém nevytvára tlak na rozpočty
jednotlivých samospráv, naopak z úspor, ktoré obmena svietidiel verejného osvetlenia
spoločne s lighting manažmentom vyprodukuje, pohodlne obec stihne splácať náklady
spojené s nákupom svietidiel a ich odbornou montážou našou firmou.
Pre bližšie informácie nám, prosím, neváhajte napísať na kontaktný email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Novinky

Financovanie verejného osvetlenia miest a obcí
Naša spoločnosť v spolupráci so spoločnosťou OMS s. r. o. pripravila pre
Venimex slovakia s.r.o. a OMS s.r.o.
Po dôkladnom prieskume trhu dodávateľov priemyselného osvetlenia sa naša