Po dôkladnom prieskume trhu dodávateľov priemyselného osvetlenia sa naša spoločnosť
rozhodla pokračovať v budúcej spolupráci s domácim výrobcom svietidiel, firmou OMS s.
r. o. Hlavné kritéria, ktoré pri výbere zavážili najviac, je okrem širokého portfólia svietidiel
a riešení, hlavne pripravenosť spoločnosti OMS v napĺnaní budúcich trendov vo všetkých
segmentoch priemyselného osvetlenia. Takisto vysoko profesionálny tým vývojárov,
ktorí už dnes zo Slovenska dokážu určovať a diktovať svetlárenské trendy celému svetu.
V neposlednom rade rozhodol aj výhodný pomer medzi ponúkanou kvalitou a cenou
výrobkov. Takisto riešenie popredajného servisu a podpory vo svetlárenských výpočtoch je na
profesionálnej úrovni a vo vyhovujúcom čase.
Veríme, že aj Vy sa budete môct o kvalite a vysokej úrovni svietidiel a riešení presvedčiť
osobne.